Kyjevské pamiatky


Svätá Sofia
Jedna z najstarších kyjevských katredrál. Postavená v 11. stor. Rekonštruovaná v 18. stor.
Bola hlavným metropolitným kostolom Kujevskej Rusi a centrom kultúry.
k01.jpg
k02.jpg
k03.jpg

Zlatá brána
Postavená za Jaroslava Múdreho (jeho sochu
 vidieť z bočnej strany) v 10. stor. Slúžila
ako brána v opevnení a vstup do mesta.
Svätý Andrej
Postavený v 18. stor.
 v barokovom slohu.

k04.jpg k05.jpg k10.jpg
Kláštor Svätý Michal
Hlavná katedrála bola postavená v 12. stor. Rekonštrukcia v 18. stor. V roku 1935 bol zbúraný
a znova postavený v 90tych rokoch.
k06.jpg k07.jpg k08.jpg k09.jpg
Kyjevsko pečorskaja lavra
Rozľahlý cirkevný areál s labyrintom podzemných chodieb s hrobkami. Založený bol v 11. stor.
V 16.-17. stor. bola centrom odporu proti katolizácii.
Brána
Kostol Sv. trojice

Kovnirov dom
Múzeum historických pokladov
Refektár a kostol
Sv. Antona
Katedrála
Nanebovzatia Panny Márie
k11.jpg k12.jpg k13.jpg k14.jpg
Zvonica
Zvoník ručne hral pol hodinový koncert.

Katedrála Nanebovzatia Panny Márie
Detail zdobenia
k15.jpg k16.jpg k17.jpg k18.jpg

Matka Vlasť
Pamätník Veľkej vlasteneckej vojny.
Socha je 63m vysoká, v areáli sú monumentálne súsošia a výstava vojenskej techniky
k19.jpg k20.jpg k21.jpg k22.jpg

Cesta na Ukrajinu

Hlavná stránka