Švédsko 2011

V júni 2011 som navštívil Eurocon v Štockholme. Cestoval som svojim autom - trasa je zakreslená na tejto mape.
Navštívil som niekoľko zaujímavých miest južného Švédska a Gotlandu.


Ale's Stones - Ales Stenar
Najväčšia dochovaná  švédska kamenná loď sa nachádza na južnom výbežku, na pobreží nad
dedinou
Kåseberga. V súčastnosti má 59 vztýčených balvanov v ovále 67m dlhom
a 19m širokom.

Boli postavené v 2 etapách - prvá niekedy medzi rokmi 500 - 1000 pnl a druhá 400 - 1000 nl.
 Viac informácií.
swe11_a03.jpg swe11_a04.jpg swe11_a17.jpg swe11_a18.jpg swe11_a20.jpg
Kiviksgraven - Kivik Grave (Kungagraven - The King's Grave)
Hrobka v mestečku Kivik na východnom pobreží Skåne má v priemere 72 metrov. Pochádza z doby
bronzovej, cca 1000 pnl. Vo vnútri je vztýčených 8 plochých kameňov,
zdobených rytinami,
ktoré vyznačujú pohrebné miesto. Viac informácií.

swe11_b05.jpg swe11_b06.jpg swe11_b07.jpg

swe11_b10.jpg swe11_b11.jpg swe11_b08.jpg swe11_b09.jpg
Disa Ting
Kamenný kruh medzi cestou a morským pobrežím pri dedine
Svarte. Dhý je 36m a široký 16m,
pochádza z obdobia
500 pnl - 400 nl. Info.swe11_c14.jpg swe11_c16.jpg


Gotland
Po Štockholme sme vyrazili trajektom na ostrov Gotland, kde sme strávili niekoľko dní.
Podľa starej ságy Gutasagan sa ostrov každý večer vynoril z mora a ráno sa zase potopil.
Podľa archeologických nálezov je osídlený ľuďmi 10 000 rokov. V ére Vikingov bol ostrov, a mesto Visby,
obchodným centrom Baltického mora. Starobylé pohrebiská sa nachádzajú prakticky všade.
V 12. storočí ostrov prijal kresťanstvo a vzniklo na ňom mnoho kostolov, z ktorých sa dochovalo asi 90.

Ubytovaní sme boli v hosteli v zálive Irevik.
Keďže bolo pred sezónou, bolo prázdno.

Jeden z typických
kostolov
swe11_g73.jpg swe11_g12.jpg swe11_g22.jpg
swe11_g23.jpg
Kauparve
Pohrebisko, z obdobia cca 1800-1100 pnl, so zvyškami veže (priemer 18m). Nachádza sa vo fascinujúcich
lesoch,
rastúcich prakticky na skalých plošinách, neďaleko Lärbro.

swe11_g13.jpg swe11_g28.jpg swe11_g25.jpg swe11_g27.jpg
Fårö
Severne k ostrovu Gotland prileha ostrov Fårö, Na pobreží sa nachádzajú skalné útvary zvané raukar.
Často sa nájdu aj nasypané hroby z doby bronzovej alebo praveké skameneliny.
swe11_g31.jpg swe11_g29.jpg swe11_g30.jpg swe11_g43.jpg swe11_g44.jpg
swe11_g36.jpg swe11_g37.jpg swe11_g35.jpg swe11_g41.jpg swe11_g42.jpg
swe11_g49.jpg swe11_g45.jpg swe11_g46.jpg swe11_g47.jpg

A ešte dve scenérie

swe11_g54.jpg swe11_g74.jpg

Pohrebiská v lesoch
Tjelvars grav
Sága Gutasagan tvrdí, že tu je
 pochovaný prvý obyvateľ Gotlandu.

Pochádza z doby bronzovej.
Majsterrojr
Jedna z najväčších švédskych mohylových hrobiek z doby
bronzovej má priemer 33 metrov a výšku 4m.

V okolí sú zvyšky ďalších mohyl a člnových hrobov.
swe11_g50.jpg swe11_g51.jpg swe11_g52.jpg
swe11_g56.jpg swe11_g55.jpg
Trullhalsar
V lese sa nachádza 340 mohylových hrobov zo 7 stor. nl. V tej dobe ležalo pohrebisko
na morskom pobreží, teraz je však v strede lesov.
swe11_g65.jpg swe11_g57.jpg swe11_g58.jpg swe11_g59.jpg swe11_g60.jpg
swe11_g61.jpg swe11_g62.jpg swe11_g63.jpg swe11_g64.jpg
Pevnosť Torsburgen
Pochádza z 5. stor. nl. Je postavená z prírodného návršia. Na rovinnej časti ručne nasypané hradby až do
výšky 7m a šírky až 24m majú obvod asi 2km. V miestach, kde sú hradby sypané v prírodných útesoch
sú vysoké až  68m.Táto najväčšia švédska praveká pevnosť sa nachádza neďaleko Kräklingbo.
swe11_g66.jpg swe11_g67.jpg swe11_g69.jpg swe11_g70.jpg swe11_g71.jpg
Visby (Wisborg)
Visby sa v 16. storočí stalo hansovným mestom, ale neskôr bohaté mesto obsadilo Dánsko. Krátko nato
sa na osrove vylodila Makleburská flotila a Nemci ovládli ostrov. V roku 1645 sa ostrov vrátil Švédsku.
Vo Visby je výborné historické Gotland Museum s veľmi dobrými expozíciami.
(hradby, katedrála a trosky kostolov)

swe11_g77.jpg swe11_g78.jpg swe11_g81.jpg

swe11_g82.jpg swe11_g75.jpg swe11_g76.jpg
Karlskrona
Od roku 1680 je Karlskrona švédskou námornou základňou. Patrí k nej systém citadel na okolitých
ostrovoch. Keďže boli švédske sviatky letného slnovratu Midsommar, boli zavreté aj múzeá
a supermarkety
(benzínky však našťastie fungovali). Dostali sme sa teda iba trajektom zdarma
na Drottningsskär Citadel.
Cez vodu sa podarilo odfotografovať vzdialenú Kungsholm Fort.
Z trajektu bolo vidieť aj Kurrholmen Fort a časť vojenskej flotily.

swe11_k83.jpg swe11_k88.jpg swe11_k86.jpg swe11_k87.jpg swe11_k89.jpg
swe11_k85.jpg swe11_k84.jpg swe11_k90.jpg swe11_k92.jpg
Kronobergs Slott
Severne neďaleko Växjö na brehu jazera Helgasjön sa nachádzajú malebné
ruiny vodnej pevnosti Kronoberg.

Teleborgs Slott
postavený v r. 1900,
teraz hotel

swe11_w94.jpg swe11_w97.jpg swe11_w96.jpg swe11_w95.jpg swe11_w98.jpg

Trelleborg
Rekonštrukcia Vikingskej pevnosti v prístave Trelleborgswe11_w99.jpg


hlavná stránka