Rezervácia Soos

8. septembra 2002 sme si s  Jindrom urobili výlet do rezervácie Soos pri Františkovych lázňach. Podľa všetkého, čo som počul, mal to byť taký malinkatý akoby Island. A naozaj. Našli sme krásne sfarbené prírodné scenérie, mofety, vyvieračky...
Soos je rezervácia slatín a rašelinísk o rozlohe asi 200ha, pre verejnosť je však prístupná len malá časť upravená drevenými chodníčkami. Chodník je dlhý asi tak kilometer. Vedie však asi najkrajšími oblasťami hneď pri obci Kateřina. Leží v plytkej panve a je vlastne pozostatkom dávneho slaného jazera.
Hneď na začiatku je Cisársky prameň, v ktorom vyviera silne uhličitá kyselka príjemnej chuti. Potom nás chodník vedie zaujímavými rašeliniskami k oblasti mofiet a vyvieračiek. Záver náučného chodníka kopíruje úzkorozchodnú železničku, ktorou sa kedysi dopravovala kremelina. Jej ťažba je však už zastavená.

8. 9. 2002 we travelled with Jindra to moor reservation Soos near Františkovy lázně. There are lot of great landscapes. moffetsm springs.
Soos is moor reservation on area about 200ha, people can walk only in part of it.


Cisársky prameň

Emperor's spring.
so_c01.jpg
so_c02.jpg

Rašeliniská a slatiny vynikajú zaujímavými farebnými kontrastami

There are lot of color contrasts in moors.
so_k01.jpg
so_k02.jpg
so_k03.jpg
so_k04.jpg
so_k07.jpg
so_k08.jpg
so_k05.jpg so_k06.jpg
so_k11.jpg
so_k12.jpg
so_k09.jpg so_k10.jpg
Množstvo vyvieračiek oxidu ulhičitého vytvára zaujímavé úkazy.

Moffests and springs are very nice there.
so_m01.jpg
so_m02.jpg
so_m03.jpg
so_m04.jpg
so_m08.jpg
so_m06.jpg
so_m05.jpg
Úzkorozchodná železnička, ktorou sa kedysi dopravovala ťažená rašelina a kremelina

Narrow railroad was used for turf transfer.
so_z01.jpg
so_z02.jpg
hlavná stránka