Kamenné slnká

Na západnej strane Českého stredohoria, severne od Loun, neďaleko dediny Hnojnice je malá prírodná rezervácia Kammenná slunce.
Je to nenápadný lomový pahorok viditeľný od cesty, avšak zblízka poskytuje pohľad na množstvo kamenných útvarov pripomínajúcich slniečka. Nájdeme tam niekoľko naozaj pekných veľkých a stovky menších všemožných veľkostí.
Jadrá tvoria tmavšie ílovité hrudy horniny, ktoré pri sopečnom výbuchu pred dávnymi rokmi chladli rýchlejšie ako okolitá hornina, tá potom okolo vejárovite rozpraskala.
Na svete je len niekoľko lokalít s podobným geologickým útvarom.Rocky Suns
On west part of České středohoří, north from city Louny, close to village Hnojnice is small natural reservation Kamenná slunce (Rocky Suns). It is small, not interesting looking, quarry hill, but close view shows many stone formations in shapes of sun. There are few big and hundrets of small of any size.
It is unique geological formation, there are just few other in the world.


ks01.jpg ks02.jpg ks03.jpg
ks04.jpg ks05.jpg ks06.jpg
ks07.jpg ks08.jpg ks09.jpg
ks10.jpg ks11.jpg ks12.jpg
ks13.jpg ks14.jpg ks16.jpg

hlavná stránka