Dánsko, Nórsko a Švédsko 2009

Na prelome júla a augusta sme s Martičkou precestovali Jutský polostrov, fjordy juhozápadného Nórska a časť južného Švédska. Na pláne je trasa približne vyznačená modrou čiarou. Na trase sme navštívili viacero miest zviazaných s vikingskou históriou.
V Štokholme sa Martička odpojila a letela domov. Juh Švédska som tak precestoval sám.


Dánsko - kroky histórie

Jelling
Dnes je to mestečko s približne 3000 obyvateľmi, kedysi vikingské kráľovské sídlo. Sú tu dve veľké
chodbové hrobky nasypané koncom 10. storočia. V jednej z nich bol pravdepodobne pochovaný
Gorm Starý (+ 958). Hrobka má drevenú pohrebnú komoru, no nenašli sa tam žiadne ostatky.
Druhá mohyla nemá žiadnu komoru. Miesto je poznamenané mystériom kráľa Gorma a kráľovnej Thyry,
rodičov kráľa Haralda I. Dánskeho (958-986) zvaného Modrý zub. Tento tu postavil runový kameň a
kresťanský kostol. Pod kostolom sa našli ostatky muža, ktoré sa považujú za ostatky kráľa Gorma,
prenesené sem z mohyly. Ostatky kráľovny Thyry sa nenašli.

sc2005.jpg sc1013.jpg sc1009.jpg
Runové kamene medzi mohylami nesú nápis:
Kráľ Harald postavil tento monument na pamiatku Kráľa Gormra, jeho otca, a na pamiatku Thyrvé,
jeho matky; ten Harald, ktorý dobyl pre seba celé Dánsko
a Nórsko a urobil z Dánov kresťanov.
Tento záznam sa považuje za certifikát vzniku kresťanského Dánskeho kráľovstva.
(Farebný kameň je dielo súčastného umelca umiestnené pred múzeom.)
sc1011.jpg sc1012.jpg sc1010.jpg sc2002.jpg

Fyrkat

Vikingská pevnosť a skanzen.
Okolo roku 980 postavil kráľ Harald zvaný Modrý zub nna samom konci zálivu dnes nazvaného
Mariager Fjord kruhovú pevnosť o priemere 120m so sypanymi hradbami 12 vysokymi. Vo vnútri stálo 16
dlhých domov. Pri pevnosti je postavená rekonštrukcia jedného takého domu.
sc2016.jpg sc2017.jpg sc2014.jpg sc2018.jpg
Cestou k pevnosti, asi 1km ďaleko, na svahu nad údolím fjordu, je rekonštruovaná farma bohatého
farmára, ktorá stála okolo roku 980 vo Vorbasse neďaleko Jellingu. Slúži ako skanzen.
sc2013.jpg sc2010.jpg sc2012.jpg sc2011.jpg sc2011.jpg

Prehistorické monumenty v Dánsku

Hrobka pri E47
Stavba diaľnic odhalila mnohé hrobky a
historické miesta. Táto je hneď pri parkovisku na diaľnici.
Snæbum - Sniphøj
Jedna z najlepšie zachovaných pasážových hrobiek v Dánsku.
Má priemer 36m a 2 komory. Vstupné chodby sú 8-10m dlhé.
sc1002.jpg
sc2020.jpg sc2022.jpg sc2023.jpg

Snæbum
Druhá hrobka je úplne rozkopaná, ale vďaka tomu vidieť stavbu
vstupnej chodby a pohrebnej komory.sc2024.jpg sc2026.jpg sc2025.jpg
Lindholm Høje
Pohrebisko z doby železnej a vikingskej. Nachádza sa na kopci nad dnešným mestom Aalborg.
Hroby vidieť aj na satelitných snímkach na mapách google. Bolo používané medzi rokmi 400 a 1000.
Nachádza sa tu 700 hrobov. Mŕtvi boli pochovávaní na miesta s krásnym výhľadom - a ten tento južný svah
poskytuje na celý Limfjorden. Ženy sú v hroboch kruhových alebo oválnych, mužské hroby majú tvar
vikingskej lode. Kamene vymedzujú obvod hranice na ktorej bolo telo vikinga spálené.
sc2030.jpg sc2032.jpg sc3002.jpg sc3001.jpg
sc2034.jpg sc2036.jpg sc2037.jpg sc2038.jpg

Asdal Voldanlæg

Hradby z obdobia
okolo r 1300.

Hellekisten i Horne

Hrobka z obdobia 2800-2400 pred Kristom v areáli kostola
v obci Horne.   
Hellehøj
Výhľad z kopca vysokého 89mnm, pohrebiska starého 3500 rokov.
sc3004.jpg sc3010.jpg sc3009.jpg sc3005.jpg sc3011.jpg

Nórsko - A voda padá a voda padá... a padá...

Lindesnes
Po preplavení sa z Dánska do Nórska sme spali v campe na najjužnejšom polostrove Nórska - Lindesnes. Cíp polostrova je vzdialený 2518km od Nordkappu. Je na ňom najstarsi nórsky maják Lindesnes Fyr - slúži tam lodiam už od roku 1655. Dnes je tam, okrem stále funkčného majáku, Nórske národné múzeum majákov. Nájdeme tam aj zvyšky nemeckých opevnení z 2. sv. vojny.

sc3014.jpg sc3017.jpg sc3018.jpg

sc3016.jpg sc3013.jpg sc3015.jpg

Na cestách v Ryfylke


sc3020.jpg sc3022.jpg sc3027.jpg
Vodopád Svandalsfossen na ceste 520 pri mestečku Sauda
sc3032.jpg sc3033.jpg sc3034.jpg sc3036.jpg sc3037.jpg
Cesta 520 cez horský priesmyk Hellandsbyg-Røldal a okolo priehrady Svartavatnet stúpa do nadmorskej výšky až cca 1200 mnm a poskytuje nádherné výhľady do divokej horskej severskej krajiny Ryfylke.
sc4001.jpg sc4002.jpg sc4003.jpg sc4004.jpg
sc4005.jpg sc4007.jpg sc4008.jpg

Vodopády Låtefossen na ceste 13


sc4009.jpg sc4010.jpg sc4011.jpg

Krajina v oblasti mesta Odda 
Údolie Buerdalen
Ľadovec Folgefonna
Odda
Vidfoss

sc4012.jpg sc4013.jpg sc4014.jpg sc4015.jpg
Tyssendal
Najstaršia nórska kamenná priehrada postavená začiatkom 20.stor. V roku 1918 najväčšia vodná elektráreň na svete.
Súkromná lanová dráha
Mestečko Tyssendal a Hardangerfjord
sc4016.jpg sc4019.jpg sc4020.jpg sc4018.jpg sc4021.jpg

Vodopád Tveitafossen nad mestečkom Kinsarvik - na hranici národného parku Hardangervidda


sc40255.jpg sc4025.jpg sc4022.jpg
Vodopád pod parkoviskom na ceste 13 neďalleko Voss
Na ceste E16
sc4026.jpg sc4027.jpg sc4028.jpg sc4034.jpg sc4035.jpg
Cestou číslo 5 (ľadovec Veltebreen)

sc4031.jpg sc4036.jpg sc5002.jpg sc5003.jpg
V campe Høyset v údolí pod ľadovcom Jostedalbreen

Po ceste 60

sc5004.jpg sc5005.jpg sc5006.jpg sc5009.jpg


Po cestách 60 a 15
Údolie pod vrcholom Dalsnibba, jazero Langvatnet na križovatke ciest 15 a 63. Tu sme sa napojili na trasu predošlej cesty.
sc5010.jpg sc5011.jpg sc5012.jpg sc5013.jpg sc5014.jpg
Dalsnibba
Vyhliadka vo výške 1462mnm. Výhlad je dole na Geirangerfjord a na okolité hory. Prakticky hneď ako sme sa tam po celkom šialenej uválcovanej ceste vyštverali, zakryli nás mraky a začalo snežiť a fúkať prudký vietor. Ale aj tak morskú hladinu Geirangerfjordu na snímkach vidieť.
sc5015.jpg sc5016.jpg sc5017.jpg sc5018.jpg sc5019.jpg

sc5020.jpg sc5021.jpg sc5022.jpg
Pohľad na vrchol Dalsnibba zdola, z údolia Opplendskedalen. Balíky slamy v popredí sú vidieť na predošlých snímkach z vyhliadky.
Dalsnibba od hladiny Geirangerfjordu.

Hladina Geirangerfjordu smerom k moru.

sc5023.jpg sc5024.jpg sc5025.jpg sc5026.jpg
Geiranger (a vzadu Dalsnibba) z vyhliadky na ceste 63 nad zálivom


sc5027.jpg sc5028.jpg sc5029.jpg

V priesmyku Trollstigheimen


sc5030.jpg sc5031.jpg sc5032.jpg

Cesta Trollov - Trollstigen a vodopády Stigfossen

sc5034.jpg sc5033.jpg sc5035.jpg sc5036.jpg
Mardalfossen na jazere Eikesdalsvatnet. Celková výška 655m, voľný pád má 297m a je najvyšší v Nórsku

Ranná hmla nad Eresfjorden


sc6001.jpg sc6002.jpg sc6003.jpg


Švédsko poznamenané Vikingami

Uppsala
Stará Uppsala (Gamla Uppsala) je miestom vzniku kresťanského Švédskeho kráľovstva. Nájdeme tu radu mohylových hrobiek, v prvých troch sú podľa povesti pochovaní Thor, Odin a Freya. Od 3. storočia bola centrom švédskeho náboženstva, sídlom Chrámu na Uppsale a nordickýh božstiev Æsiru. Po roku 1164 sa stala sídlom kresťanskej cirkvi a švédskeho arcibiskupstva - tým bol kostol na snímke, pôvodne väčší o drevenú dostavbu.

Terajšia Uppsala sa v tej dobe nazývala Östra Aros a keď katedrála v Gamla Uppsala v roku 1240 vyhorela, bola tu postavená nová a arcibiskupstvo sa presťahovalo. Od roku 1477 v Uppsale sídli najstaršia švédska univerzita. 
sc6004.jpg sc6011.jpg sc6012.jpg sc6014.jpg sc6015.jpg
sc6016.jpg
sc6017.jpg sc6018.jpg sc6021.jpg
Birka na Björkö
Vikingská obchodná osada Birka na ostrove Björkö bola založená v 8. storočí a 200 rokov slúžila ako obchodné centrum Vikingov s cudzincami až zo stredneho východu. žilo v nej asi 1000 obyvateľov. Samotná osada bola v údolí na piatom snímku. Na kopci boli valy a pohrebiská. V dobe Vikingov dosahovala voda o ěř metrov vyššie. Sever Europy sa stále dvíha o 2,5cm ročne.
sc60221.jpg sc60222.jpg sc60223.jpg sc6028.jpg
sc6031.jpg sc6033.jpg sc6035.jpg

Öland
Ostrov Öland pri juhovýchodnom pobreží Švédska bol obývaný od ccz 8000 pnl. V čase Vikingov bol významným ochodným strediskom. Krajina južnej časti je podobná írskym náhorným planinám a pokrytá člnovými hrobmi. Jedno z najpôsobivejších pohrebísk je Gettlinge.
sc7013.jpg sc7010.jpg sc7009.jpg sc7011.jpg

Runový kameň Karlevisten je najstarší na Ölande.

Pevnosť z doby železnej
Eketorp Borg.

Švédske majáky prielivu Öresund medzi Švédskom a Dánskom

severný
Kullens fyr
južný
Falsterbo fyr
sc7007.jpg sc7014.jpg
sc7033.jpg sc7037.jpg

Helsingborg
radnica a dochovaná veža hradusc7018.jpg sc7019.jpg

Hrad Kronborg
Hrad v ktorom sa odohráva Hamlet. Je v mestečku Helsingør na dánskej strane prielivu Öresund oproti Helsigborgu. Pôvodne pevnosť založená v roku 1420. Spolu s hradom v Helsingborgu strážili prieliv, ktorý je tu len 4km široký.Katedrála Helsingør
sc7021.jpg sc7026.jpg sc7028.jpg sc7032.jpg sc7023.jpg

na hlavnú stránku