Istanbulské impresie

20. - 24. 1. 2005 sme s kamarátmi využili výhodnú ponuku cestovných kancelárií a urobili si predĺžený vikend v Istanbule. Ponúkam vám pár dojmov zachytených fotoaparátom.


Istanbul bol zásobovaný vodou 19km dlhým aquaduktom postaveným okolo piateho
storočia. V súčastnosti z neho ostalo asi 800m. Popod jeho oblúky vedie jedna z hlavných dopravných tepien. Ako vidieť v bočnej ulici, o pamiatky sa však moc nestarajú.
Voda sa zbierala v podzemných rezervoároch.
akvadukt_01.jpg akvadukt_02.jpg cisterna_01.jpg cisterna_02.jpg
Mešity služili (a mnohé slúžia) nielen ako cirkevné stánky, ale aj ako spoločnenské centrá
sociálne a vzdelávacie ustanovizne.

Jednou zo známych istanbulských mešít je Hagia Sophia, bývalý byzantský kresťanský chrám prestavaný na mešitu. Niektoré kresťanské symboly ostali zachované, na snímkach z interiéru je vidieť obraz Márie s Ježišom nad arabským oltárom.
me_hagia_01.jpg me_hagia_02.jpg me_hagia_03.jpg
me_hagia_04.jpg me_hagia_05.jpg

Sultan Ahmed, zvaná aj Modrá mešita, je jediná istanbulská mešita so šiestimi
minaretmi.

me_modra_01.jpg me_modra_02.jpg me_modra_03.jpg
Pri Sulejmanovej mešite ma zaujal muslimský cintorín. Istanbul je plný túlavých mačiek,
táto cintorínska svojim odtieňom ladila s náhrobkami.
sulejman_01.jpg sulejman_02.jpg

Topkapi, starý sultánsky palác. Luxus exteriérov a interiérov, krása záhrad,
užitočné zázemie - kuchyne.

topkapi_05.jpg topkapi_06.jpg topkapi_03.jpg topkapi_04.jpg
Výlet loďou po Bospore ponúka výhľad na nový luxusný sultánsky palác Dolmabachce,
hustú lodnú premávku a moderný most spájajúci Európu s Áziou.
v_dolmabachce.jpg v_lod.jpg v_most.jpg
Pohľad na staré mesto korunované Sulejmanovou mešitou.
Záliv Zlatý roh rozdeľuje starú časť od novšej, viac kresťanskej.
Posledné dva zábery ponúkajú pohľad na panorámu starého mesta, za mostom cez Bospor, v zapadajúcom slnku.
topkapi_01.jpg topkapi_02.jpg v_sunset_01.jpg v_sunset_02.jpg

Hlavná stránka