Zjadz slovanských bojovníkov

Grzybowo 2007

Na mieste starobylého hradiska v poľskom Grzybowe sa každoročne poriada veľké stretnutie living history slovanských bojovníkov. Veľmi príjemná a úspešná akcia sa uskutočnila 18. - 19. 2007. Rozhodne sa treba zúčastniť.
Stránka organizátorov.


grz002.jpg
grz003.jpg
grz004.jpg
grz005.jpg
grz006.jpg
grz007.jpg
grz008.jpg
grz009.jpg
grz025.jpg grz011.jpg
grz012.jpg
grz013.jpg
grz014.jpg
grz015.jpg
grz016.jpg
grz017.jpg
grz026.jpg grz024.jpg grz023.jpg
grz018.jpg grz019.jpg grz020.jpg grz010.jpg

grz022.jpg grz021.jpg

 Hlavná stránka