Pohľady na Nemecko

V apríli 2007 som navštívil Nemecko - Berlín, Halle, Drážďany a Míšen.  Z Halle žiadne fotografie nemám. Snáď nabudúce.
V niektorých prípadoch som urobil panoramatické orezy z klasického formátu 4:3.

In April 2007 I visited Germany - cities Berlin, Halle, Dresden and Meißen. Unfortunatelly I have no photos from Halle. Maybe next time.
Some pictures I have resized to panaromatic view from classic 4:3 format.BERLIN - Berlín

Najstaršie semafóry
v Nemecku

Oldest traffic lights in
Germany
Sony center


Zvyšok Berlínskej steny

Remains of Berlin wall

Pamätník holocaustu


Holocaust monument
b01.jpg b015.jpg b02.jpg b03.jpg
Ríšsky snem

Reichstag
Brandenburská brána

Brandenburger Tor


Unter den Linden
Humboldtova univerzita

Humboldt University
b035.jpg b04.jpg b052.jpg b053.jpg
Panoráma nad kanálom
rieky Spree

Panorama of river Spree
channel
Berlínska protestanstká
katedrála

Berlin prostestant
cathedral
Bývalý Palác republiky
postupne rozoberajú

Palast der Republik
in deconstruction now


Friedrichswerdersche
Kirche
b06.jpg b07.jpg b08.jpg b09.jpg
Siegessäule

Víťazný stĺp / The Victory Column
Palác Charlottenburg

Charlottenburg Pallace
b10.jpg b11.jpg b12.jpg b13.jpg
Socha Fridricha Prvého, Pruského
pred Charlottenburgom


Frederick I of Prussia statue
Gedächniskirsche - The Memory Church of
Kaiser Wilhelm I.

Gedächniskirsche - na pamiatku cisára Wilhelma I.
Ponechaný v stave ako ostal po 2. sv. vojne
b135.jpg b136.jpg b14.jpg b15.jpg

DRESDEN - Drážďany

Záhrady galérie Zwinger

Gardens of Zwinger gallery

Opera

Kolovrátok

d02.jpg d03.jpg d04.jpg d05.jpg

Do Starého mesta

Into Old Town
Katolícka katedrála
 Hofkirche

Catholic Hofkirche
(Church of the Court)


Priečelie zámku

Front of castle

Nádvorie zámku

Castle courtyard
d053.jpg d054.jpg d055.jpg d06.jpg

Rekonštruované ulice

Reconstructed streets


Albertinum
Protestantská katedrála
Frauenkirche

Protestant cathedral
Frauenkirche
(Church of Our Lady)Kreuzkirche

d07.jpg d08.jpg d09.jpg d10.jpg

MEIßEN - Míšen

Panoramatické pohľady z hradného vrchu

Panoramatic views from castle hill
Brána ku hradu

Castle portal
Katedrála

Cathedral
m03.jpg m035.jpg m04.jpg m05.jpg

Uličky hradného vrchu

Streets of castle hill
Hrad a katedrála od Labe

Castle and cathedral from
river Elbe


m07.jpg m08.jpg

hlavná stránka