Cintorín Highgate

Severne od centra Londýna je romantický cintorín Highgate Cemetery.
Má dve časti - East (východný) a West (západný) oddelené cestou. Západný cintorín sa, žiaľ, dá navštíviť iba v rámci skupinovej prehliadky, východný cintorín je voľne prístupný za mierny poplatok. Vo východnej časti sa nachádza napríklad hrob Karla Marxa.

Západná časť bola založená v roku 1839 a východná 1854.
Vegetácia je ponechaná už desaťročia sama na seba, nijako sa neupravue a tak vznikli nádherné zákutia.
Niekoľko z nich, z krajšej západnej časti, sa mi podarilo zachytiť.


hg01.jpg hg02.jpg hg03.jpg hg04.jpg
hg05.jpg hg06.jpg hg07.jpg hg08.jpg


Niekoľko ďalších (nie mojich) fotografií a informácií je možné nájsť aj na tejto stránke.

Staroveké ostrovy
Hlavná stránka