Lom Alkazar

Zima 2007/08 bola veľmi mierna a tak bolo možné podniknúť pár výletov v prakticky jarnom počasí. Jedna z ciest s kamarátmi viedla popri rieke Berounke z vlakovej zastávky Srbsko do Berouna cez lom Alkazar. Je to prechadzka prakticky po rovine po brehu rieky. O lome sa na stránkach hrady.cz alebo zo Zelených stránok CHKO Český kras dozvedáme:

Stěnový etážový lom Alkazar, zakousnutý do boku pravěkého hradiště Kozel, představuje hlavní dominantu údolí Berounky nad ústím Kačáku. Je vyhledáván horolezci jako lokalita pro sportovní lezení a často je též exteriérem pro natáčení filmů. Těžba v lomu Alkazar probíhala v 1. pol. 20. stol., vedla odtud dokonce úzkokolejná dráha směrem na Beroun, jejíž zbytky se dochovaly dodnes a lze si jich povšimnout podél cesty do Berouna. Dokumentaci tohoto lomu a strojové vybavení lanové dráhy lze nyní shlédnout jako expozici ve skanzenu Barbora (info www.beroun.cz). Z konce 2. svět. války pochází systém podzemních prostor, který měl sloužit jako tajná továrna pro výrobu výzbroje německé armády. V 50. letech 20. stol. zde byl uskladněn radioaktivní odpad z jáchymovských dolů. Podzemní prostory jsou nyní uzavřeny neprostupnými betonovými clonami. Lom dnes pomalu nabývá přírodní ráz a začleňuje se do okolní krajiny. Úplnému splynutí však brání nepřirozená geometrie bývalého vápencového lomu, zejména přítomnost pravidelných lomových etáží.


Niekoľko pohľadov na lom. Na poslednom vidieť v popredí násyp bývalej
úzkorozchodnej železnice do Berouna.
alkaz001.jpg alkaz002.jpg alkaz003.jpg alkaz004.jpg
alkaz005.jpg alkaz006.jpg alkaz007.jpg alkaz008.jpg
Cestou po brehu rieky sú staré zbytky opevnení.
alkaz009.jpg alkaz010.jpg alkaz011.jpg

Snaha loziť po skalách :-)


alkaz100.jpg alkaz101.jpg

hlavná stránka